Flamman käyttöehdot
Flamman käyttöehdot

Flamma on Helsingin yliopistossa työskentelevien ja opiskelevien sähköinen työpöytä.

Käyttäjien tietosuoja

Flammaan kirjaudutaan Helsingin yliopiston käyttäjätunnuksella. Kirjautumisen yhteydessä käyttäjä tunnistetaan, jolloin hänen nimensä näkyy silloin, kun käyttäjä kommentoi Flamman sisältöä, tykkää sisällöstä tai lähettää palautetta. Käyttäjätunnus auttaa myös sisältöjen kohdentamisessa: Flamman etusivulla näkyvät työkalut, tiedotteet ja tapahtumat sekä sisällöt ja palvelut –osiossa automaattisesti avautuvat sisältöalueet riippuvat käyttäjän roolista. Flamman rooleja ovat:

  • opiskelija
  • tutkimus- ja opetushenkilöstö
  • tuki- ja hallintohenkilöstö

Flamman ylläpitämisessä noudatetaan henkilötietolakia. Käyttäjistä ei muodosteta henkilörekistereitä. Poikkeuksena ovat Flamman kautta tilattavat uutiskirjeet ja tapahtumiin ilmoittautumiset.

Käytön seuranta

Portaalin kehittämistä varten sen käytöstä kerätään tilastollisia tietoja Google Analytics -kävijäseurannalla.  Kävijäseurantatagi on lisätty ohjelmallisesti jokaiselle Flamma-sivulle. Tagista on poistettu kaikki konetta tai käyttäjää yksilöivät tunnistetiedot.

Käytöstä tilastoidaan muun muassa kävijämäärät, käytetyt sivut ja sivustot, vierailun kesto, selaimet ja käyttöjärjestelmät, hakusanat sekä liikenteen lähteet.

Tekijänoikeudet

Koska Flamma on kirjautumista vaativa verkkopalvelu, ei sen sisältöä voi verkko-osoitteen perusteella julkaista, suositella tai linkittää muille verkkosivuille. Mikäli haluat kopioida sisältöä julkaistavaksi muualla, ota yhteyttä sivun alalaidassa mainittuun sisällöstä vastaavaan henkilöön tai yksikköön. Julkaisun yhteydessä on lähde mainittava.

Flammassa käytettyjä kuvia tai videoita ei saa tallentaa tietokoneen kovalevylle tai levykkeelle, käyttää tietoverkossa tai kopioida ilman tekijänoikeuksien haltijoiden kirjallista lupaa. Uutisten yhteydessä on kuvaaja mainittava.

Tiedon ajantasaisuus ja lainmukaisuus

Flamman vastaava päätoimittaja on digitaalisen viestinnän päällikkö Susanna Rautio. Flamman palvelutuotannon ohjausryhmänä toimivat palvelujohtajat. Uutisista vastaa yliopiston ajankohtaistoimitus. Sisällöntuotantoa koordinoi Flamman koordinaattoritiimii, jota vetää digitaalisen viestinnän tuottaja Eeva Karhamo. Helsingin yliopiston yksiköt ja asiakohtaiset asiantuntijat vastaavat itse verkkosivujensa ja -julkaisujensa sekä linkkiensä sisällöstä ja sen ajantaisuudesta. Jos sivulla ei ole muuta määritelty, vastaa yksikön johtaja sivujen sisällöstä. Palvelun teknisestä ylläpidosta vastaavat tietotekniikkakeskuksen verkkopalvelut.

Jos Flamman käyttäjä havaitsee Suomen lakia tai hyvää tapaa rikottavan Helsingin yliopiston verkkopalvelussa, pyydetään siitä viipymättä ilmoittamaan yliopiston verkkoviestintäpäällikölle ja sivuston vastuuhenkilölle.